ارز دیجیتال دوج کوین doge coin

دوج کوین یک شت کوین هست که همچون کوینی مثل پدر سگ میممونه و هیچ پایه اساس نداره با این حال با ارزش ترین شت کوین هستش
عقب
بالا